Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Oferta pracy - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

                                                                                                                                                                                 Gorzów Wlkp., 25.04.2022r.

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Gorzowie Wlkp. w związku z realizacją Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego zatrudni na umowę zlecenie osobę do wykonywania usług asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej.

Zakres wykonywanych zadań:

Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w jej środowisku lokalnym tj.:

  1. Funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, integracja ze środowiskiem);
  2. Funkcjonowania zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach);
  3. Funkcjonowania edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

Wymagania niezbędne:

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może być osoba, która posiada:

- dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub

- co najmniej 6 - miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu

Wymagania dodatkowe:

-umiejętności komunikacyjne, odporność na stres, wysokie poczucie empatii, odpowiedzialność, dyspozycyjność, mile widziane doświadczenie w innych podobnych projektach, posiadanie prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

  • CV;
  • List motywacyjny;
  • Kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje;
  • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie dokumentów w sekretariacie PCPR w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicz 5-7 w terminie do dnia 27 maja 2022r. do godz. 13:00

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.

Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani telefonicznie i zaproszeni
na rozmowę.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę poświadczoną własnoręcznym podpisem:

,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z przepisami:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781)

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny