Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. O dofinansowanie można się starać, gdy cena przedmiotu dofinansowania jest wyższa od limitu dofinansowania określonego przez ministra zdrowia w załączniku do Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002461 

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy niezbędne do samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, np. protezy, kule, wózek inwalidzki.

Środki pomocnicze to przedmioty, które w znacznym stopniu ułatwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym lub wręcz to umożliwiają, np. pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze są skatalogowane w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Znajdziesz w nim limity finansowania każdego przedmiotu w ramach ubezpieczenia pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz wysokość udziału własnego wnioskodawcy w kosztach zakupu. Procentowe wskaźniki dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) odnoszą się wprost do tych limitów.

Warunki uzyskania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

 1. Posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 2. Spełnienie kryterium dochodowego: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Załączniki wymagane do wniosku:

 1. Oświadczenie o wysokości dochodów za kwartał poprzedzający złożenie wniosku i aktualnej liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy.
 3. Faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup.
 4. Oferta (faktura proforma) określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego.
 5. Kopia zlecenia NFZ na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 6. Kserokopia dokumentu /ów stanowiących opiekę prawną nad podopiecznym / podopiecznymi - o ile dotyczy.
 7. Zaświadczenie ze szkoły młodzieży uczącej się i niepracującej od 16 do 24 roku życia (zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki - o ile dotyczy).
 8. Oświadczenie dotyczące przekazania środków pieniężnych.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Podstawa prawna zasad udzielania pomocy

1.Rozporządzenie Ministra Praci i Polityki Społecznej w Sprawie Określenia Rodzajów Zadań Powiatu, Które Moga Być Finansowane ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000926

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w Sprawie Wykazu Wyrobów Medycznych Wydawanych na Zlecenie: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002461

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny