Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Likwidacja barier technicznych

Bariery techniczne - to bariery, które utrudniają lub uniemożliwiają osobie niepełnosprawnej usprawnianie, funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej  bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie w życiu codziennym. Przez bariery techniczne rozumie się przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń

O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier technicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym małoletnie, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 1. posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. mają trudności w związku z rodzajem i stopniem niepełnosprawności, z wykonywaniem podstawowych czynności życia codziennego,
 3. likwidacja barier technicznych  umożliwi lub w stopniu znacznym ułatwi wykonywanie podstawowych czynności,
 4. Złożą kompletny wniosek o dofinansowanie.
 5. Średni miesięczny dochód osoby wnioskującej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty;
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

​Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do kwoty 12 000,00 zł dla jednego wnioskodawcy.

Dofinansowaniem ze środków Funduszu może być objęty zakup urządzeń w zakresie likwidacji barier w technicznych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim lub kulach, balkoniku oraz  dysfunkcją wzroku: np.

 • Zakup krzesełka, taboretu, siedziska  prysznicowego.
 • Zakup leżaka kąpielowego.
 • Zakup krzesła toaletowego.
 • Zakup podnośnika transportowego, ściennego.
 • Zakup platformy schodowej.
 • Zakup i montaż uchwytów w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych.
 • Zakup Roweru trójkołowego.
 • Zakup uchwytów ściennych, podłogowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup innych przedmiotów i urządzeń z zakresu likwidacji barier technicznych niewymienionych w katalogu zgodnie z zleceniem lekarza specjalisty.

Ostateczną decyzję o przyznanym dofinansowaniu podejmuje Komisja  z uwzględnieniem posiadanych na ten cel środków PFRON.

Dofinansowanie na likwidację barier technicznych może być udzielone raz na trzy lata.

​Podstawa prawna:

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny