Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Oferta pracy - "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023"

                                         Gorzów Wlkp., 23.03.2023r.

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Gorzowie Wlkp. w związku z realizacją Programu  ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego zatrudni na umowę zlecenie osobę do wykonywania usług asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej.

Zakres wykonywanych zadań:

Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w jej środowisku lokalnym:

 1. społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, integracja ze środowiskiem),
 2. zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
 3. edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).
 4. wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego

Wymagania niezbędne:

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może być osoba, która posiada: :

 1. dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1 ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazanie przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że spełnia  przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Wymagania dodatkowe:

Umiejętności komunikacyjne, odporność na stres, wysokie poczucie empatii, odpowiedzialności, dyspozycyjność, mile widziane doświadczenie w innych podobnych projektach, posiadanie prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie dokumentów w sekretariacie PCPR w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicz 5-7 w terminie do dnia 21 kwietnia 2023r. do godz. 11:30  .

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.

Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę.

 

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę poświadczoną własnoręcznym podpisem:

,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z przepisami:

-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

-ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781)

- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530)

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny