Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Jaka jest idea pomysłu tworzenia G R U P Y  W S P A R C I A ?        

To przede wszystkim wzajemna pomoc

Uczestnicy bowiem sami dla siebie są źródłem wsparcia emocjonalnego i informacyjnego.

  

* Jest jedną z wielu form działań pomocowych na rzecz rodzin zastępczych (oprócz doradztwa specjalistycznego, psychoterapii, wolontariatu, szkoleń, spotkań zespołów interdyscyplinarnych oceniających sytuację oraz wdrażających plany pomocy dziecku i rodzinie).

* Jest okazją do spotkania rodziców zastępczych, którzy każdego dnia realizują zadania wynikające z pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki ze strony rodziców biologicznych.

* Jest też sposobnością wspólnej wymiany doświadczeń, okazją do wzajemnej pomocy i wsparcia przez osoby doświadczające tych samych trudności.

* Może zapewnić Państwu dodatkowe informacje i pomoc w radzeniu sobie z różnymi emocjami, myślami i trudnościami, z jakimi spotykacie się w ramach pełnionej funkcji rodziny zastępczej.

* Jest środowiskiem dającym uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, przynależności i wspólnoty z ludźmi, których łączy ta sama szczytna idea, osób dążących do realizacji wspólnego celu.

* Dzięki umożliwieniu Państwu wzięcia dobrowolnego i aktywnego udziału w grupie wsparcia, chcielibyśmy pomóc Państwu rozwiązywać problemy, z którymi jako rodzice zastępczy na co dzień się stykacie, dać Państwu szansę na kontakt z osobami, które mają podobne doświadczenia i problemy choć być może różne pomysły na rozwiązania.

* Rozmowy na grupie wsparcia dotyczą zagadnień ważnych dla uczestników spotkania w danym momencie ich życia rodzinnego.

* Opiekunowie wymieniają się spostrzeżeniami i kontaktami, udzielają sobie wzajemnych wskazówek, otrzymują również porady psychologiczno-pedagogiczne dotyczące różnych zagadnień oraz bieżące informacje z zakresu pieczy zastępczej.

* Członkowie grupy udzielają sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego, dzielą się swoim doświadczeniem w pokonywaniu trudności.

* Grupa wsparcia ma charakter otwarty – uczestnicy rodzice zastępczy mogą brać udział w spotkaniach zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością w danym momencie.

 

Celem grupy wsparcia jest:

 • Wymiana doświadczeń między rodzicami zastępczymi.
 • Wzajemne wsparcie emocjonalne.
 • Wzajemna samopomoc (uzyskanie pomocy np. w rozwiązywaniu problemów wychowawczych).
 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych.
 • Przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego.
 • Obniżenie napięcia i stresu.
 • Uzyskanie informacji zwrotnej od innych uczestników.
 • Pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości, rozpoznawanie swoich emocji zasobów jednostki oraz ograniczeń).
 • Zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.

 

Przewidywane korzyści płynące z uczestnictwa w grupie wsparcia:

 • Uzyskanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej;
 • Wymiana doświadczeń między rodzicami zastępczymi;
 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych;
 • Uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie z własnymi trudnościami, emocjami, w sytuacjach napięcia (stresu);
 • Budowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne umiejętności;
 • Wzbogacające doświadczenie poznania i zjednoczenia się z innymi osobami zmagającymi się z podobnymi trudnościami życiowymi;
 • Bliższe przyjrzenie się swoim dotychczasowym schematom działania i szansa na zmianę nawyków;
 • Wzajemne dostarczanie motywacji i energii do działań mających na celu rozwiązanie problemu;
 • Przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego;       
 • Zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu zawodowemu.   

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
serdecznie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze do czynnego udziału
w grupie wsparcia

  

​                                            

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny