Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gorzowie Wlkp.

Na terenie województwa Lubuskiego - Stowarzyszenie „SOS DLA RODZINY" prowadzi Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gorzowie Wlkp.,

ul. Pankiewicza 5- 7 ,  tel 601 420 741

czynny:

Poniedziałek 13/00 - 20/00

Wtorek 13/00 - 20/00

Środa 13/00 - 20/00

Czwartek 13/00 - 20/00

Piątek 13/00 - 20/00

Sobota 8/00 - 13/00

wraz z siecią Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem obejmujących:

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Międzyrzeczu,
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sulęcinie,
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Strzelcach Krajeńskich,
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Słubicach

Z profesjonalnej, kompleksowej i bezpłatnej oferty Ośrodka i Lokalnych Punktów skorzystać mogą:

 • osoby pokrzywdzone przestępstwem,
 • świadkowie przestępstw,
 • osoby najbliższe osobom pokrzywdzonym i świadkom przestępstw.

Mieszkańcy woj. Lubuskiego będący pokrzywdzeni takimi przestępstwami jak:

– przestępstwo przeciwko rodzinie (np. przemoc domowa, porzucenie, znęcanie się, niealimentacja),
– przestępstwo seksualne (np. zgwałcenie, obcowanie z małoletnim, kazirodztwo),
– przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (np. uszkodzenie ciała),
– przestępstwo przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna, handel ludźmi, pozbawienie wolności)
– przestępstwo przeciwko mieniu (np. oszustwo, kradzież, przywłaszczenie),
– wypadki komunikacyjne

lub będący świadkami przestępstw lub osobami najbliższymi osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w ramach działalności Okręgowego Ośrodka i lokalnych punktów pomocy będą mogli uzyskać nieodpłatnie m.in.:

 • pomoc prawną,
 • pomoc mediacyjną,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc materialną w zakresie łagodzenia skutków przestępstwa, m.in.:

– pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych oraz kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,
– organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywania kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej,
– pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw,
– pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
– finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim dzieckiem,
– finansowanie usługi dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa.


W ramach prowadzonego punktu udzielana będzie pomoc pokrzywdzonym na każdym etapie: przed zgłoszeniem przestępstwa, w trakcie procedury karnej a także po zakończonej procedurze karnej, gdy trwają wciąż skutki przestępstwa. Celem udzielanej pomocy jest dążenie do zniwelowania skutków przestępstwa doświadczanych przez pokrzywdzonego, tak aby osoba po doświadczeniu przestępstwa: odzyskała dobrostan psychiczny, była w stanie skutecznie korzystać z przysługujących jej praw w dochodzeniu sprawiedliwości oraz by znormalizowała się jej sytuacja bytowa.


Działalność Ośrodka i Lokalnych Punktów finansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny